Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника

Заробітна плата та прирівняні до неї платежі – пенсія, стипендія, авторська винагорода й інші – є основним джерелом фінансового забезпечення проживання переважної більшості насе­лення України, тому Закон передбачає можливість звернення стягнення за виконавчим документом на такі доходи боржника тільки у встановлених нею випадках: 1) при відсутності у боржника коштів у кредитних установах; 2) при відсутності чи недостатності майна боржника для повного покриття належ­них для стягнення сум; 3) при стягненні періодичних платежів; 4) при стягненні суми, що не перевищує одного мінімального розміру заробітної плати.
За загальним правилом, передбаченим Законом, стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках і вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунках в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів.
При відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається на належне боржникові інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладене стягнення
У випадку відсутності у боржника майна чи його недостатності для повного покриття належних до стягнення сум держав­ний виконавець накладає стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, зокрема на:
а) доходи, отримані фізичною особою, яка є суб’єктом підприємницької діяльності;
б)доходи за працю в колективному сільськогосподарському підприємстві (фермерському господарстві);
в) авторську винагороду за твори літератури, науки або мистецтва, премії, що присуджуються за видатні досягнення в галузі науки, літератури і мистецтва, винагороду за відкриття, винахід, на який видано авторське свідоцтво, корисну модель, промисловий зразок і раціоналізаторську пропозицію;
г) суми на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника Але не повинне звертатися стягнення на суми цільового характеру – на протезування, витрати на догляд, посилення харчування та інше.
При недостатності у боржника майна для повного покриття належних до стягнення сум, визначених виконавчими документами, звернення стягнення на заробітну плату і прирівняні до неї платежі допускається після реалізації описаного майна боржника.
Але, незалежно від наявності у боржника коштів і цінностей чи іншого майна, стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи боржника накладається у всіх випадках, коли за виконавчими документами стягуються періодичні платежі та сума, яка не перевищує одного мінімального розміру заробітної плати.
Разом з тим, Законом «Про виконавче провадження» встановлена заборона накладення стягнення за виконавчими документами на певні виплати. Відповідно до Закону стягнення не може бути звернене на такі кошти і витрати:
1) вихідну допомогу, що виплачується у разі звільнення працівника;
2) компенсацію працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;
3) компенсацію працівникові витрат у зв’язку із переведенням, направленням на роботу чи відрядженням до іншої місцевості;
4) дольове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, які виплачуються замість добових і квартирних;
5) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу при безробітті;
6) допомогу при вагітності та пологах;
7) одноразову допомогу при народженні дитини;
8) допомогу із догляду за дитиною;

Головний державний виконавець
Смілянського МВ ДВС Смілянського МРУЮ Гребенюк О.В.

Залиште свій коментар тут.
Увага! Пам'ятайте, що наш сайт - поле для виважених коментарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *