Перший урок – «Україна – єдина країна»

Розпочинається новий навчальний рік, першим уроком якого є «Україна – єдина країна». Урок повинен допомогти дитині визначити, чим саме її сім’я, школа, вулиця, місто найкращі, чому наша країна нам дорога, сформувати в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави.
Форми і методи проведення Першого уроку можуть бути різноманітними і мають стати творчим доробком кожного педагога, але обирати їх слід з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів.
Відповідно повинні бути оформлені класні кімнати: зображення державних символів, географічна карта України, портрети відомих українців, афоризми про патріотизм, боротьбу за свободу тощо.
Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах необхідно здійснювати за такими напрямами: національно-патріотичне та героїко-патріотичне виховання, виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості, посилення ролі родини в патріотичному вихованні учнівської молоді.
В основу патріотичного виховання мають бути покладені історичні й культур¬ні цінності, трବ¬диції і звичаї народу. Формуванню патріотичних почуттів сприяєтиме також функціонування шкільних музеїв, активізація діяльності пошукових загонів, культорологічно-виховні проекти, туристсько-краєзнавча робота.
Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання може бути проведення дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час таких, як всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл” („Джура”), фізкультурно-оздоровчий патріотичний комплекс школярів України “Козацький гарт” тощо.
Варто активізувати діяльність історичних клубів у загальноосвітніх навчальних закладах, де учні матимуть можливість глибше ознайомитись зі сторінками нашої історії, відчути самобутність та неповторність культури представників всіх націй, що становлять українську політичну націю.
Під час проведення виховних заходів з учнівською молоддю доцільно використовувати навчальні дебати, що є важливим засобом розвитку в учнів критичного мислення та навичок аргументованого висловлювання.
Зусилля педагогів мають бути спрямовані на консолідацію суспільства, формування просоціальної поведінки учнів, побудову ефективної системи національно-патріотичного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей.
Особливої уваги на сьогоднішній день потребують питання превентивного виховання, які передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.
Сьогодення потребує подолання педагогічних стереотипів на основі переходу від оꬬр嬬мих на¬пря¬мів виховання до розроблення, проектування й моделювання пер¬спек¬ти¬в-них виховних систем закладів ос¬віти. Це і є ос¬новною метою і способом реалізації Ос¬¬¬но¬в-них орієнтирів виховання учнів 1-11 класів зବгаль¬ноосвітніх навчальних за¬кла¬дів.
Діана СОБОЛЕНКО,
методист

Залиште свій коментар тут.
Увага! Пам'ятайте, що наш сайт - поле для виважених коментарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.