Зміни в пенсійному законодавстві з 1 січня 2015 року

З 1 січня 2015 року набули чинності зміни до статей 36, 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо обчислення пенсії у разі втрати годувальника.
Відтепер членам сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які загинули (померли) при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі 70 % грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї (до 01.01.2015 пенсію призначали у розмірі по 40 % на кожного утриманця).
Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається в розмірі 90 % грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 % на кожного непрацездатного члена сім’ї.
У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюється пенсія членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.
При цьому, пенсія в разі втрати годувальника, яка призначається за військовим законом, на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2015 –1 898 грн.)
Особам, яким раніше призначено пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», пенсію перераховано з 1 січня 2015 року з урахуванням змін цього Закону.
Пенсії в розмірах, визначених п. «а» статті 36 Закону, обчислюються непрацездатним членам сімей (стаття 30 Закону), які перебували на утриманні:
1. загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час.
Причину загибелі (смерті) військовослужбовця підтверджує:
документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує, зокрема, причину смерті військовослужбовця. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подається, зокрема, висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби (п.п. 10 п.2.3 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1);
висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов’язків (обов’язків військової служби) (пункт 10 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1);
2. померлих інвалідів війни, які мали право на пенсію згідно Закону, незалежно від причини смерті годувальника;
3. військовослужбовців, незалежно від причини їх смерті, якщо до складу сім’ї входять діти (віком до 18 років), які втратили обох батьків.
Довідково: відповідно до ст. 29 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім’ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом – якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.
Пенсії у зв’язку з втратою годувальника – військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) призначаються головним управлінням Пенсійного фонду України в Черкаській області, а членам сімей військовослужбовців строкової служби – управлінням Пенсійного фонду України в м. Смілі та Смілянському районі Черкаської області.
З 1 січня 2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII. Зазначеним Законом внесено зміни в окремі закони, які регулюють питання пенсійного забезпечення, зокрема:
1. Пенсії (щомісячне довічне грошове утримання) відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів» за заявами про їх призначення або перерахунок, що надійшли починаючи з 1 січня 2015 року, обчислюються в розмірі 60 % заробітної плати (грошового утримання).
Пенсія відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» обчислюється в наступних розмірах:
– за віком – 60 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;
– по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання інвалідам I групи – 60 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, інвалідам II групи – 50 %, інвалідам III групи – 40 %;
– пенсія в разі втрати годувальника – 60 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника – на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї; 50 відсотків – на двох непрацездатних членів сім’ї; 40 відсотків – на одного непрацездатного члена сім’ї.
2. З 1 січня 2015 року не призначаються дострокові пенсії, за півтора роки до досягнення пенсійного віку, відповідно до:
– статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (працівникам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я);
– статті 49 Закону України «Про зайнятість населення» (працівникам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників).
3. У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» вилучено статтю 39, що передбачала доплату непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення. Отже, за заявами, поданими після 1 січня 2015 року, така доплата до пенсії не встановлюється.
Водночас, пунктом 7 Прикінцевих положень Закону № 76-VIII передбачено, що у разі якщо внаслідок перерахунку пенсії відповідно до цього Закону її розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Тому, встановлена до 1 січня 2015 року доплата непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, продовжує виплачуватися і після 1 січня 2015 року до виникнення підстав, що спричиняють припинення її виплати – втрата статусу непрацюючого пенсіонера, виїзд за межі території радіоактивного забруднення, збільшення розміру пенсії.
Тексти статей 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» викладено в новій редакції, згідно з якою умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також розміри щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, щомісячної компенсації у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.
4. У статтю 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» внесено зміну, згідно з якою дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») підвищення до пенсії виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
З 1 січня набули чинності зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом від 28.12.2014 № 71-VІІІ, що передбачають зниження порогу для оподаткування пенсій або щомісячного довічного грошового утримання з 10 тис. грн. до трьох мінімальних заробітних плат, встановлених станом на 01 січня звітного податкового року. Так у 2015 році це – 3 654 грн. на місяць. При цьому, оподаткуванню підлягає виключно сума перевищення, а не сума всієї пенсії.
Ставка податку становить 15 % бази оподаткування, що не досягає десяти мінімальних заробітних плат на 01 січня звітного року (у 2015 році 1 218,00 грн. х 10 = 12 180,00 грн.). Для суми, що перевищує 10 мінімальних зарплат, застосовується ставка 20 %.
Наприклад: для пенсії, яка складає на місяць 5 000,00 грн., базою оподаткування є 1 346,00 грн. (5 000,00 – 3 654,00), до якої застосовується ставка 15 %. Розмір податку – 201,90 грн., до виплати пенсіонеру – 4 798,10 грн.
Для пенсії, яка складає 18 000,00 грн. на місяць, базою оподаткування є 14 346,00 грн. (18 000,00 – 3 654,00). Податок для суми 12 180,00 грн. розраховується в розмірі 15 % (1 827,00 грн.), для суми 2 166,00 грн. – 20 % (433,20 грн.). Розмір податку – 2 260,20 грн., пенсія до виплати – 15739,80 грн.
Оскільки нарахування пенсійних виплат за січень 2015 року проведено до прийняття законодавчих змін щодо їх оподаткування, утримання податку за січень і лютий поточного року буде проведено з пенсії за лютий.

Начальник відділу
з призначення пенсій
Л.В. Ященко

Залиште свій коментар тут.
Увага! Пам'ятайте, що наш сайт - поле для виважених коментарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *