ВІДКРИВАЄМО ШЛЯХИ ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ КАР’ЄРИ

2Смілянський технікум харчових технологій НТХТ один з найстаріших вищих навчальних закладів не тільки в Черкаській області а й в Україні зі 130-тирічною історією. На сьогодні технікум має статус вищого навчального закладу першого рівня акредитації.
Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців.
Настав час готувати професіоналів своєї справи, всебічно розвинених, здатних в умовах ринкової економіки приймати потрібні рішення, бо лише такі фахівці здатні бути конкурентоздатними на ринку праці. Для підготовки фахівців-професіоналів у технікумі є всі можливості. 80 висококваліфікованих викладачів, серед яких 2 викладачі мають вчене звання кандидат технічних наук, 2 – кандидат педагогічних наук, 1 – кандидат економічних наук, допомагають оволодіти знаннями понад 800 студентам.
Навчальний заклад має потужну матеріально-технічну базу: 3 навчальні корпуси, 2 гуртожитки, навчально-виробничі майстерні, актову та спортивні зали, тренажерну залу, оснащені сучасним спортивним знаряддям, бібліотеку з читальним залом, оновлену сучасну їдальню.
Всього аудиторний фонд налічує 81 аудиторію. З них – 55 кабінетів та 26 спеціально обладнаних лабораторій, 7 комп’ютерних класів.
З метою більш широкого впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес створено 6 мультимедійних класів на 150 посадкових місць.
У технікумі налічується 168 одиниць сучасної комп’ютерної техніки, об’єднаних у локальну мережу та підключених до мережі Intertnet; створено електронну бібліотеку, діє інформаційно-видавничий центр.
СТХТ НУХТ завжди славився високим рівнем освіти і професійної підготовки. Викладачі технікуму всі свої зусилля спрямовують на виховання у студентів професійних навичок, формування особистості молодої людини, розвиток її творчих нахилів, прагнення бути професіоналом своєї справи.
У технікумі створено всі умови для творчого та фізичного розвитку студентів. Це студія звукозапису «Шанс», хореографічний клуб спортивно-бального танцю «Вересень» (керівник Гончарова Т.О.), Народний аматорський колектив «Сріблянка» (керівник Хавренок Л.С.), збірна команда КВН «Смело, товарищи, в ногу», гурток історичної драми (керівник Кикоть О.В.), спортивні секції з дзюдо, футболу, волейболу, атлетичної гімнастики.
Доленосним для розвитку начального закладу стало рішення про входження технікуму до складу навчально-методичного комплексу Національного університету харчових технологій (НУХТ). На базі технікуму був створений заочний факультет НУХТ, що дало змогу випускникам технікуму вступати одразу на третій курс, щоб здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та «спеціаліст» за скороченим терміном навчання безпосередньо поблизу місця проживання без відриву від виробництва.
Велике значення у підготовці висококваліфікованих спеціалістів має практична підготовка студентів. Відповідно до навчального плану на це відводиться 30% від загальної кількості начальних годин.
Саме практична підготовка студентів, спочатку під керівництвом викладача, а потім безпосередньо на робочих місцях на виробництві, знайомство з реальними умовами виробництва, набуття практичних умінь і навичок, здобуття робітничих професій дають можливість бути конкурентоспроможними на ринку праці та знайти престижну високооплачувану роботу.
Про високий рівень підготовки випускників свідчать зростання попиту на фахівців і висока оцінка їхнього професійного рівня керівниками підприємств та вищих навчальних закладів України.
Навчальний заклад гарантує випускникам перше робоче місце. Переважна більшість з них розподіляється на роботу за умовами договорів з підприємствами.
Випускники за спеціальностями технік-механік, технік-технолог можуть обіймати посади начальника зміни, начальника цеху, завідувача виробничою лабораторією, механіка, технолога, конструктора і працювати на підприємствах з виробництва борошна, круп, комбікормів, продтоварів, хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, на безалкогольних, пивоварних, спиртових і виноробних заводах, консервних виробництвах, контрольно-виробничих лабораторіях.
Молоді фахівці техніки-технологи машинобудівники володіють новітніми технологіями комплексної технічної підготовки за допомогою комп’ютерної техніки. Вони з успіхом працюють як на верстатах, в тому числі і з програмним керуванням, так і на посадах технолога, конструктора, контролера ВТК, виконують завдання з проектування або з виробничого маркетингу.
Великим попитом на ринку праці користуються програмісти, електромеханіки та техніки з конфігурування комп’ютерних систем. Вони цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських проектних організаціях, комерційних фірмах та банківських установах, розробниками ІТ-систем, спеціалістами по експлуатації та супроводженню програмного забезпечення, WEВ-спеціалістами, адміністраторами баз даних.
Сьогодня наша країна переживає важкі часи, відстоюючи своє споконвічне право на незалежність, свободу, власний вільний вибір.
Головне, що СТХТ НУХТ дає глибокі знання, високий професійний рівень, поповнення українського суспільства лавами нової національно свідомої технічної інтелігенції, адже саме це гарантує можливість вивести країну з економічної та політичної кризи, сприяти утвердженню могутньої суверенної держави.

Чорна Ж.Л.,
викладач-методист

Залиште свій коментар тут.
Увага! Пам'ятайте, що наш сайт - поле для виважених коментарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *