На захист прав пенсіонерів

Основним видом діяльності органів Пенсійного фонду України є пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію. Першим кроком при реалізації свого права на пенсійне забезпечення для будь-якого майбутнього пенсіонера є звернення із заявою про призначення пенсії до територіального органу Пенсійного фонду (управління Пенсійного фонду України).

При цьому у кожної людини постає безліч питань: коли необхідно звертатися із заявою? Які документи потрібно додати? Як підтвердити стаж, якщо підприємство ліквідовано без правонаступників?Що робити, якщо в призначенні пенсії буде відмовлено?

Всі ці питання знайшли відповідь у нормативно – правових документах Пенсійного фонду України.

Постановою правління Пенсійного фонду України №22-1 від 25.11.2005р.( зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846) було затверджено Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Даним Порядком визначено в який спосіб подається заява про призначення (перерахунок) пенсії до управління Пенсійного фонду, які документи необхідно додати до заяви ( в залежності від виду пенсії), в якому порядку відбувається приймання, оформлення та розгляд документів. Так, пунктом 1.1 розділу І Порядку передбачено, що заява про призначення пенсії непрацюючим особам, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою годувальника подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації). При цьому, при прийманні документів управління Пенсійного фонду: 1) перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж; 2) перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів; 3) перевіряє копії відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розбіжності (невідповідності). Пунктом 4.3 розділу ІV Порядку визначено, що прийняття рішення управлінням Пенсійного фонду щодо призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший, поновлення раніше призначеної пенсії повинно відбутися не пізніше 10 днів після надходження заяви та за наявності документів, необхідних для призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший та поновлення виплати пенсії. При цьому, орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні, перерахунку, переведенні з одного виду пенсії на інший із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження. У разі незгоди з рішенням прийнятим управлінням Пенсійного фонду, особа може оскаржити його у спосіб встановлений Порядком розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, затвердженим Постановою правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007 N 18-6, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2007 р. за N 1241/14508.

Вказаним Порядком визначено процедуру подання та розгляду скарг на рішення про призначення, перерахунок, відмову в призначенні, перерахунку, переведенні з одного виду пенсії на інший, виплаті пенсій (далі – рішення), прийняті територіальними та регіональними управліннями Пенсійного фонду. Так, пунктом 4 даного Порядку визначено, що скарга на рішення управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах подається відповідно до головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (регіональні органи Пенсійного фонду України), на рішення регіональних органів Пенсійного фонду України – до Пенсійного фонду України та супроводжується документами, що свідчать про прийняття неправильних рішень.

Важливим моментом при цьому є той факт , що скарга може бути подана до органу Пенсійного фонду України вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення заявника з прийнятим рішенням. При цьому, пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом Пенсійного фонду України, що розглядає скаргу. Доволі частою в наш час є ситуація, коли підприємство на якому працювала людина ліквідоване, і підтвердити стаж на ньому немає можливості.

В такому випадку застосовується процедура зазначена в Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України №18-1 від 10.11.2006.

Цей Порядок визначає механізм підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років , установленої для окремої категорії працівників у разі ліквідації підприємства, установи та організації без визначення правонаступника. Підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі – підтвердження стажу роботи), здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років(надалі – Комісія), які створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях і до складу яких входять представники органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної інспекції України з питань праці. Здійснити підтвердження стажу можна звернувшись із заявою до Комісії та надавши відповідні документи визначені в Порядку.

Підсумовуючи дану тему хочеться зазначити, що це далеко не повний перелік нормативно-правових актів Пенсійного фонду України , які регулюють питання призначення пенсії. Громадянам, особливо перед пенсійного віку необхідно заздалегідь потурбуватися про майбутню пенсію і більше уваги приділяти власній правовій освіті в питаннях пенсійного забезпечення. Адже правова обізнаність дає можливості реалізовувати свої права і захищати їх у повсякденному житті.

О. А. Герасевич

завідувач юридичного сектору

Залиште свій коментар тут.
Увага! Пам'ятайте, що наш сайт - поле для виважених коментарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *