ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Зміст проекту: проект рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради „Про затвердження тарифів на послуги КП “Готельний комплекс “Сміла”.

Адреса розробника: м. Сміла, вул. Севастопольська, 58, управління житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Смілянської міської ради, 4-44-93.

Спосіб оприлюднення: оприлюднення на офіційному сайті виконавчого комітету в мережі Інтернет, e-mail: city@smila.com та на офіційному сайті газети „Сміла”.

Відповідальна особа  за прийняття зауважень та пропозицій – Ільїна Галина Миколаївна

Контактний телефон –  4-13-86

Зауваження та пропозиції від громадян, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, надані в письмовій формі  на адресу  розробника, приймаються до розгляду впродовж місяця з дати першого оприлюднення проекту регуляторного акту.

ПРОЕКТ

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

____________________

Сміла

№______________________

Про затвердження тарифів на послуг КП “Готельний комплекс “Сміла”

Відповідно до пп. 2 п. „а” ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР із змінами  та доповненнями, ст. 3 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160-IV із змінами та доповненнями, виконавчий комітет Смілянської міської ради вирішив:

1.  Затвердити для комунального підприємства Готельний комплекс „Сміла” тарифи на  послуги згідно з додатком.

2.  Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради “Про затвердження тарифів на послуги КП “Готельний комплекс “Сміла” від 28.05.2009 № 370 вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на виконуючого обов’язки першого заступника  міського голови Студанса Ю.І. та управління житлово-комунального господарства.

Додаток до рішення

Тарифи на послуги  КП “Готельний комплекс “Сміла”

Послуга

Вартість, грн.

з ПДВ

– стрижка волосся „Канадка”

25,00

– стрижка волосся „Спортивна”

25,00

– стрижка волосся „Площадка”

30,50

– стрижка волосся „Наголо”

15,00

– стрижка волосся „Їжачок”

30,50

– стрижка волосся “Шапочка”

25,00

– стрижка бороди

15,00

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

щодо проекту рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради „Про затвердження тарифів на послуги КП “Готельний комплекс “Сміла”

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Існуюча вартість послуг була встановлена у травні 2009 року . Протягом 2009-2014 років відбулись зміни складових собівартості (зросла заробітна плата, енергоносії, вартість матеріалів та ін.).

Як наслідок – збитковість підприємства, різке погіршення фінансового стану.

Тому, існує необхідність зміни вартості послуг КП “Готельний комплекс “Сміла”. Проект рішення виконавчого комітету „Про затвердження тарифів на послуги КП “Готельний комплекс “Сміла” (далі – рішення) підготовлений відповідно до пп. 2 п. „а” ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97 – ВР із наступними змінами та доповненнями та з метою приведення у відповідність вартості послуг до економічно обґрунтованого рівня витрат.

2.  Визначення цілей регулювання

Головною метою прийняття рішення  є встановлення економічно обґрунтованого тарифу на послуги, який сприятиме якісному обслуговуванню населення, виконання нормативно-правової бази.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

Можливі  такі  альтернативні  способи:

–  збереження існуючого  стану, тобто без зміни діючої  вартості. У даному випадку  це призведе до банкрутства підприємства, зниження якості обслуговування, недоотримання встановленого рівня мінімальної заробітної плати, втрати  кваліфікованих  працівників – дана  альтернатива є неприйнятною;

– підвищити вартість послуги до економічно обґрунтованого рівня – це  забезпечення  стабільності  роботи підприємства, позитивний вплив на якість  послуг, що надаються.

Інші альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті, які не передбачають регуляторного впливу, відсутні.

  4.   Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

З метою отримання зауважень та пропозицій,  проекти регуляторних актів оприлюднюються на офіційному сайті виконавчого комітету в мережі Інтернет та/або газеті „Сміла”.

Всі зауваження, які надійдуть в місячний термін після першого оприлюднення будуть розглянуті міською комісією з питань тарифів  для врахування в остаточному варіанті регуляторного акту.

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Затвердження виконавчим комітетом проекту рішення дозволить забезпечити повне відшкодування витрат КП „Готельний комплекс „Сміла” на перукарські послуги, збільшить фінансові надходження, покращить якість надання послуг.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання та громадян внаслідок дії регулярного акта.

Прийняття даного регуляторного акта приведе розмір вартості послуг до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх надання, що створить належні умови для:

  • стабільного забезпечення послугами населення міста, покращення якості послуг;
  • поліпшення фінансово-економічного стану підприємства.

7.  Термін дії акту.

Постійно. Термін дії регуляторних актів може бути змінений  після втрати  чинності Закону України “„Про місцеве самоврядування в Україні”.

 8.  Показники результативності акту.

В результаті проведення як базового, так і повторного відстеження  будуть аналізуватись такі показники:

 – рівень  відшкодування вартості  витрат на послуги перукарні;

 – показники прибутковості чи збитковості підприємства;

 – показник погашення кредиторської заборгованості  всього, у тому числі: за  розрахунки з бюджетом; за відрахування у пенсійний фонд та інші;

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься базове відстеження результативності акту.

Базове повторне та періодичне відстеження результативності проекту рішення буде здійснюватись шляхом аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, своєчасності сплати податків та заробітної плати.

У разі виявлення неврегульованих або проблемних питань, які передбачаються встановлювати шляхом якісних і кількісних показників дії цього акту, буде розглянута можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін до рішення.

Начальник управління ЖКГ                                                                            С.М. Демиденко

Залиште свій коментар тут.
Увага! Пам'ятайте, що наш сайт - поле для виважених коментарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *