Щодо надання консультацій з питань заповнення таблиць звітів про нарахування єдиного внеску

Відповідно до ст. 12, п. 3 ч. 1 ст. 13-1, ст. 20 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (із змінами) інформуємо, що консультації надають органи Пенсійного фонду України з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5 – 9 додатка 4, всіх таблиць додатка 5, додатка 6 та додатка 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України 09.09.2013 за № 454 “Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 N 1628/24160. Консультації щодо заповнення інших таблиць звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надаються органами Державної фіскальної служби України – державними податковими інспекціями.
ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ «ДОДАТОК 4»
Згідно Закону України від 28.12.2014 р. № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», зокрема, до Закону України від 08.07.2010 р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», визначено, що у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску обчислюється від розміру мінімальної заробітної плати (в січні-листопаді 2015 року 1218 грн.).
Тому при формуванні звіту додаток 4 в таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску» (обов’язково необхідно відключить функцію «автоматичний розрахунок»!):
у строчці 1 «Сума нарахованої заробітної плати» зазначаємо розмір фактично нарахованої заробітної плати;
у строчці 2 «Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього» – сума нарахованої заробітної плати з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць;
у строчці 3 «Нараховано єдиного внеску, усього» – єдиний внесок нарахований згідно тарифу на суму нарахованої заробітної плати з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати;
у строчці 4 «Сума заробітної плати застрахованих осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту), усього» – розмір фактично нарахованої заробітної плати.
В таблиці 6 додатку 4 відображається фактично нарахована заробітна плата за відпрацьований час.
Наприклад:
Особа яка перебувала у трудових відносинах повний календарний місяць (січень 2015 року) і їй нарахували заробітну плату 609,00 грн., тобто менше мінімального розміру (працював на умовах неповного робочого часу). Сума, на яку платник у такому випадку нараховує єдиний внесок становить, 1218 грн. При цьому в таблиці 6 додатку 4 відображаємо:
– реквізит 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом звітного місяця» – 31 день;
– реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)» – 609,00 грн.;
– реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – 609,00 грн.;
– реквізит 19 «Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)» – 21,92 грн.
У разі якщо особа у звітному місяці пропрацювала два тижні, а решту часу перебувала на лікарняному, то в таблиці 6 додатку 4 відображаємо фактично нараховану заробітну плату за відпрацьований час. За умови, що заробітна плата за відпрацьований час менше мінімальної, питання необхідності донарахування сум єдиного внеску має розглядатися одночасно з нарахуванням сум допомоги з тимчасової втрати працездатності.
ЩОДО ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК ТА ВІДОБРАЖЕННЯ
ІНШИХ КОРИГУВАНЬ У ЗВІТІ ДОДАТОК 4
Якщо помилка виявлена в щойно поданому звіті, але термін його здачі ще не минув (20 число місяця, наступного за звітним) то для її виправлення достатньо повторно сформувати та подати звіт додаток 4 вже з правильними відомостями. Чинним вважається останній поданий звіт.
Коли страхувальником самостійно виявлено недостовірні відомості в раніше поданій звітності після спливу терміну її подання, слід подати необхідні скасовуючи документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу та одночасно початкові документи з вірними відомостями на одну й ту саму застраховану особу.
Якщо потрібно повністю скасувати відомості по застрахованій особі в таблицях 5 та 7 додатку 4, необхідно надати зазначені таблиці з типом форми «Скасовуюча» з виявленими недостовірними відомостями про застраховану особу.
Серед найпоширеніших частіше допускається помилка при заповненні таблиці 5 додатку 4, а саме: не зазначено застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір. Така помилка усувається шляхом подання після закінчення звітного періоду таблиці 5 додатку 4 за попередній період, у якому допущена помилка, зі статусом «Додаткова». Аналогічно проводиться виправлення помилки, допущеної в таблиці 7 додатку 4.
Усі інші реквізити заповнюються відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
З. Шушаріна
головний спеціаліст відділу надходження, прогнозування платежів та обліку застрахованих осіб управління ПФУ в м. Смілі та Смілянському районі

Залиште свій коментар тут.
Увага! Пам'ятайте, що наш сайт - поле для виважених коментарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *